Politica de confidențialitate

Termenii și condițiile generale privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

1. Cine suntem noi?

Site-ul www.pniweb.ro și toate domeniile, subdomeniile, aplicațiile corelate cu acesta sunt proprietatea directă a SC PNIWEB SRL societate comercială înregistrată în România, sub numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J1/634/2014, CUI 33705407, cu sediul social în sat Lazuri, numărul 110, localitatea Lupșa, județ Alba, reprezentată de Dl. Petruța Nicolae Ioan, în calitate de administrator.

2. Ce facem?

SC PNIWEB SRL prelucrează datele cu caracter personal ale Utilizatorilor, prelucrarea efectuându-se cu respectarea legislației în vigoare, confidențialitatea datelor cu caracter personal și dreptul la viață privată fiind garantate.
Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul încheierii și executarii Contractului de prestare servicii. Datele cu caracter personal furnizate de Utilizator, vor fi prelucrate în scopul executării prezentului Contract, respectiv pentru prestarea Serviciilor, facturare si încasarea valorii Serviciilor, relații cu clienții, verificarea și recuperarea debitelor, orice alte prelucrări necesare pentru buna desfășurare a relației contractuale.
Datele cu caracter personal furnizate de Utilizator vor fi dezvăluite persoanelor juridice, autorităților și institutiilor publice abilitate, la solicitarea acestora, în conformitate cu dispozitiile legale.

3. Ce date colectăm?

Conținutul acestui site web are un caracter informativ, iar accesarea lui colectează mai multe tipuri de date:
a. Date statistice și anonimizate despre accesarea și performanța site-ului web, colectate prin Google Analytics – număr de vizitatori, pagini accesate, tipul browserului, tipul de dispozitiv etc. Google Analytics folosește în acest sens cookies, iar detalii despre acestea puteti gasi aici și aici. Daca cookies sunt dezactivate în browserul dvs, atunci Google Analytics nu va inregistra date despre vizita dvs in acest site web.
Datele anonimizate și statistice sunt în general păstrate pe o perioadă de 12 luni, dacă situația (anumite incidente de securitate) nu ne impune o perioadă mai lungă.
b. Prelucrarea datelor cu caracter personal în scop promoțional (marketing). Datele cu caracter personal furnizate, dar și alte informații furnizate de Beneficiar, prin prezentul contract sau prin utilizarea site-ului www.pniweb.ro sau a oricărui subdomeniu a acestui site (cum ar fi: adresa de e-mail, nr. fax, nr. mobil, nr. telefon fix ) vor putea fi prelucrate de SC PNIWEB SRL cu respectarea drepturilor Utilizatorilor, în special a dreptului de informare și opoziție, în următoarele scopuri:

 • remarketing și urmărirea utilizatorilor;
 • efectuarea de comunicări comerciale;
 • comunicarea privind statusul serviciilor prestate la solicitarea clientului sau când este considerată o necesitate (de ex în cazul unei probleme tehnice sau neautorizate) pentru produsele și serviciile oferite de SC PNIWEB SRL;

Prelucrarea datelor cu caracter personal cu funcție de identificare generală. Datele personale cu funcție de identificare sunt necesare pentru corecta identificarea clientului/imputernicitului în sistemele de prelucrare ale SC PNIWEB SRL, pentru realizarea operațiunilor de facturare, respectiv cele care sunt necesare sau în legătură cu executarea Contractului sau utilizarea site-ului www.pniweb.ro.

4. Cum îți protejăm datele?

Acest site web este securizat, actualizat permanent și folosește o conexiune criptată prin utilizarea unui certificat SSL și a protocolului HTTPS, pentru a nu permite interceptarea datelor vehiculate între server și utilizatori de catre terțe părți.

5. Ce drepturi ai asupra datelor?

Drepturile Utilizatorului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate.
Utilizatorul are următoarele drepturi privind datele cu caracter personal furnizate:

 • dreptul la informare și acces;
 • dreptul de intervenție asupra datelor;
 • dreptul la rectificare;
 • dreptul la ștergerea datelor;
 • dreptul la restricționarea prelucrării;
 • dreptul la portabilitatea datelor;
 • dreptul de opoziție și procesul decizitional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri;
 • dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere ANSPDCP – Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

6. Se schimbă vreodată politica de confidențialitate?

Politica de confidențialitate poate suferi modificări pentru a respecta legislația în vigoare. Nu vom informa explicit utilizatorii site-ului web despre aceste modificări, de aceea recomandăm utilizatorilor să consulte periodic această pagină spre informare.

7. Unde te adresezi dacă ai probleme?

Pentru exercitarea acestor drepturi, Utilizatorul va înainta catre SC PNIWEB SRL o cerere scrisă, datată și semnată, în atenția responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal, la numărul de telefon 0752.139.468 sau la adresa de email office@pniweb.ro.

8. Când a fost ultima dată actualizată?

Aprilie 2020.